Avgiftsfri trykking av menighetsblad, skoleaviser og gatemagasin

Avgiftspliktig trykking av menighetsblad, skoleaviser og gatemagasin