Kort om Tono, Gramo, Norwaco og IFPI

Mottatt vederlag fra rettighetsselskaper

Betaling for bruk av musikk