Avgiftsfritt salg

Avgiftsunntatt salg

Avgiftspliktig salg

Tilbakeføring av tidligere fradragsført mva