Hovedregel

Hva er en parkeringsplass?

I parkeringsvirksomhet

I tilknytning til fast eiendom