Hva er en parkeringsplass?

Hovedregel

I parkeringsvirksomhet

I tilknytning til fast eiendom