5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget

5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget

5910 Kantinekostnad

5915 Overtidsmat

5919 Trekk kantinekostnader ansatte

5920 Yrkesskadeforsikring

5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring

5941 LO/NHO-ordningen (O og U og sluttvederlag)

5942 LO/NHO-ordningen (AFP)

5943 Pensjonsforsikring, arbeidsgiveravgiftspliktig

5944 Pensjonsforsikring, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

5990 Annen personalkostnad

5999 Motkonto for gruppe 59