Avskrivning av lisenser

Førstegangsinnregning (aktivering)

Førstegangsinnregning (kostnadsføring, direkte fradragsføring)

Nedskrivning av lisenser