Salg

Salg av elsertifikater

Salg til husholdningsbruk i Nord-Norge

Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg