Kort oppsummert

Forutsetninger for eksemplene i temaet

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Tidspunkt for regnskapsføring

Tidspunkt for oppgjør av konsernbidrag

Endret skattesats

GRS for små foretak

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Sirkelkonsernbidrag

Konsernbidrag utland

Konsernbidrag som ikke gis i samsvar med eierandel

Minoritetsinteresse ved konsernbidrag

Mal for beregning