Begrunnelse ved mva-kompensasjonskrav

Delt virksomhet - mva-loven § 3-28?

Hvem har omsetningen?

Mva-pliktig eller unntatt mva?