4500 Fremmedytelse og underentreprise

4550 Fremmedytelse og underentreprise, opplysningspliktig

4590 Beholdningsendring