Beskrivelse

Kjøp av gull, merverdiavgiftsregistrert

Kjøp av gull, ikke merverdiavgiftregistrert

Salg til næringsdrivende

Salg til privatpersoner