Automatpostering

Beskrivelse

Kjøp av gull, ikke merverdiavgiftregistrert

Kjøp av gull, merverdiavgiftsregistrert

Manuell postering

Salg til næringsdrivende

Salg til privatpersoner