Omsetning - adgang til enkeltstående idrettsarrangement

Omsetning og formidling - rett til å overvære idrettsarrangementer