Definisjon av netthandel

Forskuddsbetaling

Internettsalg

Kilder

Kontantsalg

Kort oppsummert

Kredittsalg