Andre norske fartøy

Generelt

Levering i mva området til bruk på fartøy utenfor mva området

Norske fartøy i utenriks fart

Norske spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs

Utenlandske fartøy i innenriks fart

Utenlandske fartøy i utenriks fart