Kort oppsummert

Avsetning til tap

Konstatert tap

Innbetaling på tidligere tapsført fordring

Relevante verktøy