6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

6690 Reparasjon og vedlikehold annet