Ettergivelse av leverandørgjeld - manglende betalingsevne

Ettergivelse av kundefordring