Avansemetoden

Avgiftspliktig omsetning

Avgiftsunntatt omsetning

Bytte av kunstverk

Kjøp av brukskunst osv.

Kort oppsummert

Kunstavgift