Kort oppsummert

Avgiftsunntatt omsetning

Avgiftspliktig omsetning

Avansemetoden

Kunstavgift

Bytte av kunstverk

Kjøp av brukskunst osv.