6800 Kontorrekvisita

6820 Trykksak

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

6890 Annen kontorkostnad