Uttak for utdeling i reklameøyemed

Uttak for utdeling i reklameøyemed, bagatellmessig verdi