Hva er sluttvederlag?

Lønn- skattepliktig sluttvederlag

Lønn - skattefritt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag

Regnskapsføring

Skattemessig fradrag

Noteopplysninger

Tidligere praksis - Skattefritt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag