Hva er sluttvederlag?

Lønn - skattefritt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag

Lønn- skattepliktig sluttvederlag

Noteopplysninger

Regnskapsføring

Skattemessig fradrag

Tidligere praksis - Skattefritt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag