Kort oppsummert

Lønn

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Skatt