Drift og vedlikehold av kjøretøy

Formidling av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands), unntak

Formidling av persontransport (utenlands)

Kjøp og påkostning av kjøretøy

Leie av personkjøretøy

Salg av persontransport med tilknytning til utlandet

Salg og utleie av persontransport (innenlands)

Utleie av fartøy på minst 15 meter

Utleie av kjøretøy uten fører