Kjøp og påkostning av kjøretøy

Drift og vedlikehold av kjøretøy

Leie av personkjøretøy

Salg og utleie av persontransport (innenlands)

Utleie av kjøretøy uten fører

Utleie av fartøy på minst 15 meter

Formidling av persontransport (innenlands)

Formidling av persontransport (innenlands), unntak

Salg av persontransport med tilknytning til utlandet

Formidling av persontransport (utenlands)