Legemidler, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer mm.

Næringsmidler

Salg av både næringsmidler og serveringstjenester

Serveringstjenester

Tradisjonelle kioskvarer