Næringsmidler

Serveringstjenester

Tradisjonelle kioskvarer

Legemidler, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer mm.

Salg av både næringsmidler og serveringstjenester