Avgiftsfritt salg fra begravelsesbyråer

Avgiftspliktig salg fra begravelsesbyråer

Avgiftsunntatt salg av tjenester fra begravelsesbyråer

Kjøp av begravelsesbil