Kjøp av begravelsesbil

Avgiftspliktig salg fra begravelsesbyråer

Avgiftsfritt salg fra begravelsesbyråer

Avgiftsunntatt salg av tjenester fra begravelsesbyråer