Bøter mv. som ikke har overveiende straffelignende karakter

Bøter mv. som har overveiende straffelignende karakter