3850 Verdiendringer investeringseiendommer

3870 Verdiendringer biologiske eiendeler

3880 Gevinst ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

3883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, unntatt avgiftsplikt

3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

3891 Salgssum finansielle anleggsmidler

3899 Motkonto balanseverdi finansielle anleggsmidler