Kjøper er næringsdrivende eller offentlig virksomhet

Kjøper er privatperson