Gaver til forskning

Gaver til frivillige organisasjoner o.l.

Gaver til livsopphold for medarbeidere i ulønnet oppdrag

Gaver til politiske partier