Gaver til frivillige organisasjoner o.l.

Gaver til forskning

Gaver til politiske partier

Gaver til livsopphold for medarbeidere i ulønnet oppdrag