Alternativ behandling - skattepliktig

Forebyggende behandling - skattefritt

Helsetjenester for ansatte - naturalytelse

Kurativ behandling - skattepliktig

Røykeavvenningskurs