Kjøp av julekort etc.

Kjøp av diverse varer for videresalg

Salg