Kjøp av diverse varer for videresalg

Kjøp av julekort etc.

Salg