Arbeidsgiver dekker feriereise eller familiens deltakelse på tjenestereise