Ansatte og frivillige medarbeidere

Gaveinntekter

Kjøpstransaksjoner

Kort oppsummert

Omsetninger av tidsskrifter og bøker

Registreringsplikt i mva registeret

Salgstransaksjoner

Sponsorinntekter og reklamevirksomhet

Tilskudd