Avgiftsfrie tilknyttede varer og tjenester

Avgiftsfritt salg

Avgiftspliktig salg

Brukte fritidsbåter solgt fra forhandler