Avgiftspliktig salg

Avgiftsfritt salg

Avgiftsfrie tilknyttede varer og tjenester

Brukte fritidsbåter solgt fra forhandler