Hvilken dokumentasjon kreves når dokumentasjon er utstedt til opphørt kommune - som er fordelt på flere nye kommuner

Når utføres og faktureres arbeidet - 4 scenarier