Når utføres og faktureres arbeidet - 4 scenarier

Hvilken dokumentasjon kreves når dokumentasjon er utstedt til opphørt kommune - som er fordelt på flere nye kommuner