Anleggskontrakter

Annen driftsinntekt

Brutto- eller nettoføring i resultatet

Bytte

Formidling av andres varer og tjenester

Garanti og service i forbindelse med salg

Inntektsføring og måling

Noteopplysninger

Presentasjon

Salgsavtaler med flere elementer