Kinoreklame - kjøp

Kinoreklame - salg

Kiosksalg

Omsetning og utleie av rettigheter til film

Oppføring, påkostning og vedlikehold av kinolokaler

Salg av kinobilletter