6200 Elektrisitet

6210 Gass

6220 Fyringsolje

6230 Kull, koks

6240 Ved

6250 Bensin, dieselolje

6260 Vann

6290 Annet brensel