Generelt

Tilfeller hvor overdragelse til kjøper i Norge gir fritak for merverdiavgift