2100 Pensjonsforpliktelser

2120 Utsatt skatt, brutto

2129 Utlignbar utsatt skatt

2160 Uopptjent inntekt

2180 Andre avsetninger for forpliktelser

2188 Avsetning for skyldig merverdiavgift