Dokumentasjon

Formål med varetelling

Hvilke varer skal telles?

Hyppighet

Tellerutiner