Kort oppsummert

Hva er viderefakturering?

Foreligger det omsetning eller ikke?

Omkostninger ved omsetning

Kostnadsdeling

Utlegg i eget navn

Utlegg i oppdragsgivers navn

Eksempler på ulike tilfeller av viderefaktuering