Eksempler på ulike tilfeller av viderefaktuering

Foreligger det omsetning eller ikke?

Hva er viderefakturering?

Kort oppsummert

Kostnadsdeling

Omkostninger ved omsetning

Utlegg i eget navn

Utlegg i oppdragsgivers navn