Hva omfattes?

Bundne innskudd, derunder skattetrekkskonto

Fastrenteinnskudd

Kontantkasse

Utenlandsk valuta

Renteinntekter på bankinnskudd

Andre temaer