Kort oppsummert

Skattefri utgiftsrefusjon

Skattepliktig utgiftsrefusjon