Generelt

Stiftelseskostnader dekket av selskapet

Stiftelseskostnader dekket av aksjonær