Generelt

Stiftelseskostnader dekket av aksjonær

Stiftelseskostnader dekket av selskapet