Krav

Tilfredsstillende dokumentasjon tilsidesetter ikke kravene

Noen eksempler på tilfeller der fradrag nektes dersom kravene ikke er oppfylt:

Privatpersoner