Krav

Noen eksempler på tilfeller der fradrag nektes dersom kravene ikke er oppfylt:

Privatpersoner

Tilfredsstillende dokumentasjon tilsidesetter ikke kravene