Mottatt erstatning

Forsikringsoppgjør - kostnadsført eiendel

Forsikringsoppgjør - balanseført eiendel

Erstatning til kunder

Erstatningsvare

Erstatning leieavtaler