Erstatning leieavtaler

Erstatning til kunder

Erstatningsvare

Forsikringsoppgjør - balanseført eiendel

Forsikringsoppgjør - kostnadsført eiendel

Mottatt erstatning