7971 Justering inngående merverdiavgift fast eiendom

7972 Justering inngående merverdiavgift maskiner, inventar mv.

7980 Tilbakeføring av inngående merverdiavgift