Bekreftelse på innholdet i søknaden og dokumentasjon

Hvordan søker du

Kompensasjon for tapt varelager

Kompensasjonsordning 1

Kompensasjonsordning 2 - september 2020-februar 2021

Kompensasjonsordning 3 - mars-oktober 2021

Kompensasjonsordning 4 - november 2021 - februar 2022

Regnskap, skatt og merverdiavgift

Revisors eller regnskapsførers rolle