Kompensasjonsordning 4 - november 2021 - februar 2022

Kompensasjonsordning 3 - mars-oktober 2021

Kompensasjon for tapt varelager

Kompensasjonsordning 2 - september 2020-februar 2021

Kompensasjonsordning 1

Hvordan søker du

Bekreftelse på innholdet i søknaden og dokumentasjon

Revisors eller regnskapsførers rolle

Regnskap, skatt og merverdiavgift