Dokumentasjon av inngående merverdiavgift

Eksempler

Fradrag for inngående merverdiavgift

Kort oppsummert